Privacy Policy

www.tbbilpleie.no er en webside som eies av TB Bilpleie AS. Materialet som finnes på disse websider skal betraktes som generell informasjon og presenteres som sådan.
TB Bilpleie garanterer ikke at innholdet på websiden er fullstendig eller korrekt. Bruk av materialet skjer på egen risiko. TB bilpleie tar ikke på noen måte ansvar for tap eller skader som kan oppstå som følge av anvendelsen av websiden.

Eksterne linker kan åpnes uten TB Bilpleie kjennskap. TB Bilpleie påtar seg derfor ikke ansvar for den informasjon eller andre opplysninger som kan forekomme på de websider linker åpner.

Immaterielle rettigheter
Alt materialet som TB Bilpleie har lagt ut på internett er beskyttet som immaterielle rettigheter. Dette innebærer bl.a. at all gjengivelse av materialet eller deler av dette forutsetter rettighetshaverens tillatelse. Materialet på tbbilpleie.no må kun benyttes til privat bruk. All annen anvendelse, for eksempel kopiering, offentliggjøring, overføring eller kommersiell utnyttelse av materialet krever rettighetshaverens tillatelse. Hvis det er uklart hvorvidt TB Bilpleie eller andre er rettighetshaver, ber vi deg kontakte TB Bilpleie for ytterligere informasjon – se adresse nedenfor.

Informasjon om cookies
Ifølge Personopplysningsloven skal alle som besøker en webside med cookies informeres om at websiden inneholder cookies, hva disse benyttes til og hvordan cookies kan unngås.

TB Bilpleies websider inneholder cookies. Disse benyttes for å gjøre ditt besøk på websiden lettere.

Hvis du ikke aksepterer å benytte cookies, kan du deaktivere disse i din browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape etc.) sikkerhetsinnstillinger.

Analyse av webtrafikk på tbbilpleie.no

TB BIlpleie bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for tbbilpleie.no er det TB Bilpleie som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet tbbilpleie.no. TB Bilpleie har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Behandling av personlige opplysninger
TB Bilpleie benytter personopplysninger i den utstrekning som er nødvendig for å stille tjenester til rådighet og administrere kontakt med virksomheten. Ved å besøke websiden aksepterer du dette.

Det kan også forekomme at personlige opplysninger benyttes i databaser av foretak og organisasjoner som TB Bilpleie samarbeider med. Du aksepterer videre at personopplysninger kan benyttes til markedsførings-messige formål av TB Bilpleie, og deres samarbeidspartnere.

TB Bilpleie videreformidler informasjon med dine personlige opplysninger til tredjepart dersom dette følger av ufravikelig lovgivning.

Informasjon om behandling av personopplysninger kan fås ved henvendelse til TB Bilpleie, som også tar imot henvendelser vedrørende om rettelser av personopplysninger:

TB Bilpleie AS
Verftsgata 6
6416 Molde